จะปรับความสว่างของจอแสดงผลได้อย่างไร?

ORO Tech ทุ่มเทให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ TPMS ตั้งแต่ปี 2552 โดยวิศวกร R&D มืออาชีพด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ORO TPMS สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่รถมอเตอร์ไซด์ 2 ล้อ และรถเก๋ง 4 ล้อ ไปจนถึงรถขนาดใหญ่ได้ถึง 22 ล้อ นอกจากนี้ ORO Tech ยังสามารถรวม TPMS เข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ทุกประเภท เช่น GPS/CAN BUS/โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยเซ็นเซอร์ TPMS ภายในหรือภายนอกขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้

จะปรับความสว่างของจอแสดงผลได้อย่างไร?

ความสว่างของจอแสดงผลจะปรับโดยอัตโนมัติ
 
เมื่อบริเวณโดยรอบมืด จอภาพก็จะมืดลง
 
เมื่อบริเวณโดยรอบสว่าง หน้าจอจะสว่างขึ้นเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน

ข่าวประชาสัมพันธ์