ORO valve นั้นสามารถใส่กับยี่ห้ออื่น ๆ ของ TPMS ได้หรือไม่?

ORO valve นั้นสามารถใส่กับยี่ห้ออื่น ๆ ของ TPMS ได้หรือไม่?

เนื่องจากผู้ผลิต TPMS แต่ละรายมีขนาดวาล์วที่แตกต่างกันดังนั้นแนะนำให้ใช้วาล์ว ORO กับเซ็นเซอร์ TPMS ของแบรนด์ ORO

ข่าวประชาสัมพันธ์